Nahoru
Domů Objednávka Aktuálně Naše ordinace Kde nás najdete Pojišťovny 
Přejít do Objednávacího systému »

MUDr. Jana Pavlasová

praktická lékařka pro dospělé

MUDr. Šimon Pavlas, lékař
Petra Filipová, registrovaná zdravotní sestra
IČ 70924384

Zpět

Aktuálně

04|12
2023

Hlášení nepřítomnosti

Hlášení nepřítomnosti: 05.12.23 vzdělávací akce lékařů.
Zástup: MUDr. Zdeněk Krejča, Puškinova 63, Vyškov, ve svých ordinačních hodinách.
Je vhodné se předem telefonicky objednat: 774 504 604.
Pouze léčebná péče. V zástupu nelze vystavovat poukazy na pomůcky, výpisy z dokumentace, prohlídky pro řízení atd.
03|11
2023

Hlášení nepřítomnosti

Hlášení nepřítomnosti: 08.-10.11.2023 vzdělávací akce lékařů.
Zástup: MUDr. Petra Daňková, Dobrovského 3, Vyškov, v následujících hodinách:
08.11. 13-16,
09.11. 8-11,
10.11. 8-11.
Pouze léčebná péče. V zástupu nelze vystavovat poukazy na pomůcky, výpisy z dokumentace, prohlídky pro řízení atd.
04|10
2023

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO:
- vyhlašovatel: MUDr. Jana Pavlasová, Puškinova 420/2a, Vyškov 68201
- 1 rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství
- termín vyhlášení: 4.10.2023, termín pro podání přihlášek 25.10.2023
- místo pro podání přihlášek: MUDr. J. Pavlasová, Puškinova 420/2a, Vyškov 68201
Kritéria pro hodnocení:
- zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
- zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
- předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
- komunikační schopnosti 1-10 bodů
- jazykové znalosti 1-10 bodů.
Celkem 5-50 bodů.
Způsob hodnocení:
1-3 body podprůměrné hodnocení
4-6 bodů průměrné hodnocení
7-10 bodů nadprůměrné hodnocení.
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 5 bodů, maximum 50 bodů).
Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:
1) přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) osobní dotazník rezidenta
3) potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) přehled odborné praxe
Ve Vyškově, 4.10.2023, MUDr. Jana Pavlasová, vyhlašovatel.
14|06
2023

DOVOLENÁ

DOVOLENÁ 10.07.-28.07.23
Zástup: MUDr. Vlčková, Puškinova 2a, 2. patro, ve svých ordinačních hodinách.
Ordinační doba vyvěšena na vývěsce u vstupu do domu (a na webových stránkách mudrsofiavlckova.cz), rozdělena na dobu pro objednané a bez objednání.
V případě nemoci prosím použijte roušku!
Tel: 517 332 538.
U zastupujícího lékaře nelze vystavovat:
- výpisy ze zdravotní dokumentace,
- posudky o zdravotní způsobilosti - např. posudky na průkaz řidičský, zbrojní, potravinářský apod.,
- poukazy na pomůcky pro inkontinentní, kompresní punčochy apod.
Tyto požadavky Vám rádi vyřídíme ještě před dovolenou, nebo po skončení dovolené.
04|11
2022

Běžná léčebná péče - volný přístup, netřeba telefonovat !

Doplňuji k informacím o režimu ordinace, že pro běžnou léčebnou péči stačí pouze se dostavit v době mezi 10. a 12. hodinou. Není třeba telefonovat ani se jinak domlouvat. Vstup je volný a ošetření dle pořadí v čekárně. Pouze prosíme pacienty s respiračním onemocněním, aby použili z ohledu k ostatním pacientům i zdravotníkům ochranu nosu a úst.
21|05
2022

REŽIM ORDINACE - prosíme o respektování pravidel

--------------------------------------------------------------------------------
REŽIM ORDINACE:

- Objednaní od začátku ordinační doby do 10 hodin
- Neobjednaní od 10 do 12 hodin
- Středa odpoledne je stejně jako dosud na objednání.
--------------------------------------------------------------------------------
PODROBNOSTI:

V době od 10 do 12 hodin poskytujeme běžnou léčebnou péči.
Pro preventivní prohlídky, prohlídky do zaměstnání, na řízení vozidel, pro zbrojní průkaz apod. je nutné se objednat (telefonicky, mailem, osobně). Tyto činnosti jsou časově náročnější a je proto nutno i v tomto novém režimu se na ně objednat.
V době BEZ OBJEDNÁNÍ poskytujeme běžnou léčebnou péči, NEPROVÁDÍME PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, PROHLÍDKY DO ZAMĚSTNÁNÍ, PRO ŘÍZENÍ, ZBROJNÍ A JINÉ PRŮKAZY.

Dodržujte prosím rozdělení ordinační doby, nežádejte sestru o ošetření bez objednání do 10 hodin.
Neplatí pro neodkladnou léčbu náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život a mohly by vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví.

Tímto reagujeme na zvýšený zájem části pojištěnců o volný přístup do ordinace bez nutnosti se objednat. Znamená to pro příchozí mezi 10 a 12 hodinou vyčkat na ošetření dle pořadí v čekárně. Upozorňujeme, že dobu čekání v tomto případě nemůžeme nijak ovlivnit.
19|12
2021

Očkování proti chřipce

Případní zájemci o očkování proti chřipce se ještě stále mohou nechat naočkovat - očkujeme až do konce roku. Na termínu je možné se domluvit telefonicky nebo přes e-mail:
obj-dr.pavlasova(a)seznam(,)cz
24|03
2021

Informace o očkování proti covid 19 u praktického lékaře

Informace pro pacienty, kteří se přihlásili k očkování proti covid 19 v ordinaci prakt. lékaře:

Dle dnešní informace koordinátorky pro očkování JMK je předpokládaným termínem dodávky vakcíny do naší ordinace přelom dubna a května.

Do této doby nemůžeme nikoho naočkovat, protože nemáme v ordinaci vůbec žádnou vakcínu.

Vzhledem k tomuto delšímu termínu pravděpodobně budete očkováni dříve, pokud využijete možnosti očkovat se v očkovacím centru. Dodávky do center mají prioritu. Podmínkou je registrace v centrálním registru očkování. Pokud této možnosti využijete, vaše registrace k očkování u praktického lékaře se automaticky zruší. Zaregistrovat se můžete sami, s pomocí příbuzných nebo lze o zaregistrování požádat i na obecním úřadu.

Očkovací centrum je ve Vyškově v prostorách Nemocnice Vyškov.
05|01
2021

Zatím neočkujeme proti nemoci covid 19

V současné době probíhá očkování zdravotníků a osob umístěných v zařízeních sociálních služeb v očkovacích centrech. Jako další by měly přijít na řadu osoby starší 80 let, které by se měly k očkování registrovat v oficiálním celostátním pořadníku, dle informací z tisku od 15.ledna. I toto očkování budou provádět očkovací centra z důvodu skladování vakcíny při velmi nízkých teplotách. S očkováním u praktických lékařů se počítá výhledově od března, při dostupnosti vakcíny skladovatelné při běžných podmínkách. Zatím nevytváříme žádné seznamy ani pořadníky. O situaci budeme průběžně informovat.
22|10
2020

Pracovnělékařská péče

V rámci současného nouzového stavu byla opět omezena pracovnělékařská péče. Vstupní prohlídky u prací zařazených do kategorie 1. a 2. (bez rizik ohrožení zdraví - s určitými výjimkami) se nahrazují čestným prohlášením. Prohlídky se pak provedou po skončení nouzového stavu ve lhůtě do 90 dnů.
Obdobně se neprovádějí ani prohlídky periodické, které se také provedou až po skončení nouzového stavu.
10|08
2020

Režim ordinace

Od 27.7. ordinujeme v naší běžné ordinační době. Ke každé návštěvě ordinace je vždy třeba se objednat. Nadále platí povinnost před vstupem do čekárny zakrýt nos a ústa rouškou, před vstupem do místnosti sestry si dezinfikovat ruce. Dodržujte maximální počet 3 osob v čekárně a odstupy - usaďte se na místa označená zeleným znakem. Tato opatření mají za cíl minimalizovat riziko nákazy koronavirem při návštěvě zdravotnického zařízení.
27|07
2020

E-mailová adresa na sestru při nedovolání se do ordinace

Vzhledem ke kumulaci telefonních kontaktů v určitých hodinách se může stát, že je problém se do ordinace dovolat. V tomto případě můžete využít e-mailovou adresu: obj-dr.pavlasova(a)seznam(,)cz
Udejte své jméno, příjmení a telefonní kontakt, sestra Vám zavolá zpět a nabídne Vám možný termín návštěvy. Adresa není určena pro zdravotní porady ani konzultace, pouze pro objednávání se. Děkujeme za pochopení.
02|07
2020

DOVOLENÁ

DOVOLENÁ 6.7. - 24.7.
Zástup: MUDr. Vlčková, Puškinova 2a, 2. patro, ve svých ordinačních hodinách.
Je nutno se telefonicky objednat a mít při návštěvě ordinace nasazenou roušku.
Tel: 517 332 538.
U zastupujícího lékaře nelze vystavovat:
- výpisy ze zdravotní dokumentace,
- posudky o zdravotní způsobilosti - např. posudky na průkaz řidičský, zbrojní, potravinářský apod.,
- poukazy na pomůcky pro inkontinentní, kompresní punčochy apod.
Tyto požadavky Vám rádi vyřídíme po skončení dovolené.
17|05
2020

REŽIM ORDINACE PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

NADÁLE PLATÍ NUTNOST TELEFONICKÉHO OBJEDNÁNÍ !
Od 18.05.2020 ordinujeme v naší běžné ordinační době a poskytujeme veškeré zdravotní služby, tedy péči léčebnou, preventivní, pracovně lékařskou, očkování apod. V platnosti ale zůstává doporučení MZČR k zabránění šíření koronavirové infekce, které povoluje poskytovat plně služby za předpokladu, že se v ordinaci a čekárně mohou potkat nejvýše 3 pacienti. Z tohoto důvodu nadále trvá nutnost se ke KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ ordinace PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT.
Akutní stavy budou ošetřeny týž den, neakutní dle aktuálních časových možností.

V TOMTO REŽIMU BUDEME ORDINOVAT TRVALE. Zvyšujeme tak komfort péče tím, že jednak zvyšujeme Vaše bezpečí při ošetření v ordinaci a také eliminujeme nejvíce kritizovaný problém u praktického lékaře, což je pro většinu pacientů čekání na ošetření.
22|03
2020

Aktuální informace pro týden od 23.03.2020

REŽIM ORDINACE, ORDINAČNÍ HODINY:
- režim ordinace a ordinační hodiny zůstávají stejné jako minulý týden, viz předchozí aktuality
- vždy je třeba nejprve nás kontaktovat telefonicky
- čekárna zůstane uzamčena, aby nedocházelo ke kontaktům pacientů, které jsou v současné době
pro ně rizikové z hlediska možné nákazy koronavirem

NOVĚ:
- pacienti s dva a více dnů trvající horečkou přes 38 st. C, suchým kašlem, dušností (=všichni, nejen navrátilci z ciziny) NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY, telefonicky nás kontaktují. Bude jim vysvětlen další postup vyšetření.
17|03
2020

Telefonní linka

Včera jsem přijala a vyřídila několik desítek telefonických hovorů. Pokud vyřizuji telefonát a současně se někdo další pokouší dovolat, může linka hlásit různé hlášky včetně toho, že číslo neexistuje apod. Proto prosím zkoušejte volat znovu opakovaně. Děkuji za trpělivost.
15|03
2020

Nouzový stav a režim ordinace od 16.03.2020

Oznámení – nouzový stav a režim ordinace:

S účinností od 16.03.2020 se stanovuje režim poskytování zdravotních služeb následovně:
Nové rozvržení ordinačních hodin
Pondělí-pátek:

07,00-09,00 … telefonické konzultace, domluvy na ošetření
09,00-12,00 … ošetření předem ohlášených pacientů
12,00-13,00 … zasílání receptů, chystání žádanek, kompletní dezinfekce ordinace aj.
Středeční odpolední ordinace se ruší.

1. Všichni, kdo se vrátili z rizikových oblastí, se hlásí lékaři pouze telefonicky
z domova a nechodí do čekárny a ordinace !!!

2. Všichni ostatní pacienti se rovněž nejprve telefonicky spojí s lékařem a
na všem se dohodnou.

3. Čekárna zůstane po celou dobu ordinačních hodin uzamčena. Pacienti,
u kterých bude lékařem rozhodnuto o ošetření (akutní stavy), budou do
čekárny vpouštěni jednotlivě a v předem telefonicky dohodnuté době.

4. Vše, co snese odklad a lze vyřešit bez fyzické přítomnosti pacienta
v ordinaci, bude řešeno pouze telefonicky.

5. Veškeré recepty chronicky užívaných léků Vám zašleme SMS zprávou
na mobilní telefon.

6. Pacienti, kteří jsou v současné době v pracovní neschopnosti, nás budou
v den kontroly kontaktovat telefonicky a domluvíme se na dalším postupu.

7. Ruší se zcela provádění pracovně lékařských prohlídek, běžných
preventivních prohlídek, posuzování pro řidičské, zbrojní, potravinářské
a jiné průkazy.

8. Zvažte, co je v dané době nutné, nekontaktujte ordinaci zbytečně,
lze předpokládat nápor na telefonickou linku a obtížné dovolání se.

Pokud by se Vám nepodařilo do ordinace dovolat, můžete vhodit do schránky v přízemí domu lístek s kontaktními údaji (jméno, telefonní číslo), a my Vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat.

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách, na vývěskách, na našem kontaktním telefonním čísle: 517 343 627.

Děkujeme za pochopení.
26|02
2020

Doporučení MZČR - "Příloha Co dělat - Coronavir"

Vážení pacienti - cestovatelé,
níže naleznete informaci, jak postupovat po návratu z rizikové oblasti (centrální Čína, ale nyní již i určité oblasti Itálie). Toto doporučení vydalo Ministerstvo zdravotnictví, přetiskuji je celé tak , jak je lze naleznout na stránkách MZČR:
www.mzcr.cz/../

Především upozorňuji na to, že po návratu z rizikové oblasti do 14 dnů nechoďte osobně do ordinace praktického lékaře, a vše řešte výhradně telefonicky. My Vám poskytneme pomoc při organizaci dalšího postupu, doporučíme, kam se eventuálně obrátit a jak dále postupovat. Tato opatření slouží k zabránění dalšímu šíření infekce. Při telefonátu sdělte sestře, že jste se vrátil/a z rizikové oblasti a potřebujete poradu, budete předán/a lékaři bezodkladně.
Děkujeme za zodpovědný přístup, který pomáhá chránit ostatní před možnou nákazou.

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění
Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
Váš všeobecný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace) či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku, kašel nebo dušnost:
Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.
Jméno : Eva Gottvaldová (hlavní hygienik).
06|02
2020

Objednávací systém

V případě, že se v rámci objednávkového systému objednáváte i na očkování, je nezbytně nutné telefonicky toto nahlásit sestře, aby prověřila dostupnost vakcíny a v předstihu ji mohla objednat.
28|01
2020

Telefonické hovory

Vážení pacienti, během ordinačních hodin se lékař plně věnuje ošetřování pacientů a telefonické hovory ho v této práci velmi ruší. Proto prosím sdělte svůj požadavek na telefonickou konzultaci sestře, která ho lékaři předá. Následně po skončení ordinačních hodin, resp. po skončení ošetřování pacientů, budete lékařem telefonicky kontaktováni. Děkujeme za pochopení.
Načíst další novinky