Nahoru
Domů Objednávka Aktuálně Naše ordinace Kde nás najdete Pojišťovny 
Přejít do Objednávacího systému »

MUDr. Jana Pavlasová

praktická lékařka pro dospělé

Petra Filipová, registrovaná zdravotní sestra
IČ 70924384

Zpět

Aktuálně

10|08
2020

Režim ordinace

Od 27.7. ordinujeme v naší běžné ordinační době. Ke každé návštěvě ordinace je vždy třeba se objednat. Nadále platí povinnost před vstupem do čekárny zakrýt nos a ústa rouškou, před vstupem do místnosti sestry si dezinfikovat ruce. Dodržujte maximální počet 3 osob v čekárně a odstupy - usaďte se na místa označená zeleným znakem. Tato opatření mají za cíl minimalizovat riziko nákazy koronavirem při návštěvě zdravotnického zařízení.
27|07
2020

E-mailová adresa na sestru při nedovolání se do ordinace

Vzhledem ke kumulaci telefonních kontaktů v určitých hodinách se může stát, že je problém se do ordinace dovolat. V tomto případě můžete využít e-mailovou adresu: obj-dr.pavlasova(a)seznam(,)cz
Udejte své jméno, příjmení a telefonní kontakt, sestra Vám zavolá zpět a nabídne Vám možný termín návštěvy. Adresa není určena pro zdravotní porady ani konzultace, pouze pro objednávání se. Děkujeme za pochopení.
02|07
2020

DOVOLENÁ

DOVOLENÁ 6.7. - 24.7.
Zástup: MUDr. Vlčková, Puškinova 2a, 2. patro, ve svých ordinačních hodinách.
Je nutno se telefonicky objednat a mít při návštěvě ordinace nasazenou roušku.
Tel: 517 332 538.
U zastupujícího lékaře nelze vystavovat:
- výpisy ze zdravotní dokumentace,
- posudky o zdravotní způsobilosti - např. posudky na průkaz řidičský, zbrojní, potravinářský apod.,
- poukazy na pomůcky pro inkontinentní, kompresní punčochy apod.
Tyto požadavky Vám rádi vyřídíme po skončení dovolené.
17|05
2020

REŽIM ORDINACE PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

NADÁLE PLATÍ NUTNOST TELEFONICKÉHO OBJEDNÁNÍ !
Od 18.05.2020 ordinujeme v naší běžné ordinační době a poskytujeme veškeré zdravotní služby, tedy péči léčebnou, preventivní, pracovně lékařskou, očkování apod. V platnosti ale zůstává doporučení MZČR k zabránění šíření koronavirové infekce, které povoluje poskytovat plně služby za předpokladu, že se v ordinaci a čekárně mohou potkat nejvýše 3 pacienti. Z tohoto důvodu nadále trvá nutnost se ke KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ ordinace PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT.
Akutní stavy budou ošetřeny týž den, neakutní dle aktuálních časových možností.

V TOMTO REŽIMU BUDEME ORDINOVAT TRVALE. Zvyšujeme tak komfort péče tím, že jednak zvyšujeme Vaše bezpečí při ošetření v ordinaci a také eliminujeme nejvíce kritizovaný problém u praktického lékaře, což je pro většinu pacientů čekání na ošetření.
22|03
2020

Aktuální informace pro týden od 23.03.2020

REŽIM ORDINACE, ORDINAČNÍ HODINY:
- režim ordinace a ordinační hodiny zůstávají stejné jako minulý týden, viz předchozí aktuality
- vždy je třeba nejprve nás kontaktovat telefonicky
- čekárna zůstane uzamčena, aby nedocházelo ke kontaktům pacientů, které jsou v současné době
pro ně rizikové z hlediska možné nákazy koronavirem

NOVĚ:
- pacienti s dva a více dnů trvající horečkou přes 38 st. C, suchým kašlem, dušností (=všichni, nejen navrátilci z ciziny) NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY, telefonicky nás kontaktují. Bude jim vysvětlen další postup vyšetření.
17|03
2020

Telefonní linka

Včera jsem přijala a vyřídila několik desítek telefonických hovorů. Pokud vyřizuji telefonát a současně se někdo další pokouší dovolat, může linka hlásit různé hlášky včetně toho, že číslo neexistuje apod. Proto prosím zkoušejte volat znovu opakovaně. Děkuji za trpělivost.
15|03
2020

Nouzový stav a režim ordinace od 16.03.2020

Oznámení – nouzový stav a režim ordinace:

S účinností od 16.03.2020 se stanovuje režim poskytování zdravotních služeb následovně:
Nové rozvržení ordinačních hodin
Pondělí-pátek:

07,00-09,00 … telefonické konzultace, domluvy na ošetření
09,00-12,00 … ošetření předem ohlášených pacientů
12,00-13,00 … zasílání receptů, chystání žádanek, kompletní dezinfekce ordinace aj.
Středeční odpolední ordinace se ruší.

1. Všichni, kdo se vrátili z rizikových oblastí, se hlásí lékaři pouze telefonicky
z domova a nechodí do čekárny a ordinace !!!

2. Všichni ostatní pacienti se rovněž nejprve telefonicky spojí s lékařem a
na všem se dohodnou.

3. Čekárna zůstane po celou dobu ordinačních hodin uzamčena. Pacienti,
u kterých bude lékařem rozhodnuto o ošetření (akutní stavy), budou do
čekárny vpouštěni jednotlivě a v předem telefonicky dohodnuté době.

4. Vše, co snese odklad a lze vyřešit bez fyzické přítomnosti pacienta
v ordinaci, bude řešeno pouze telefonicky.

5. Veškeré recepty chronicky užívaných léků Vám zašleme SMS zprávou
na mobilní telefon.

6. Pacienti, kteří jsou v současné době v pracovní neschopnosti, nás budou
v den kontroly kontaktovat telefonicky a domluvíme se na dalším postupu.

7. Ruší se zcela provádění pracovně lékařských prohlídek, běžných
preventivních prohlídek, posuzování pro řidičské, zbrojní, potravinářské
a jiné průkazy.

8. Zvažte, co je v dané době nutné, nekontaktujte ordinaci zbytečně,
lze předpokládat nápor na telefonickou linku a obtížné dovolání se.

Pokud by se Vám nepodařilo do ordinace dovolat, můžete vhodit do schránky v přízemí domu lístek s kontaktními údaji (jméno, telefonní číslo), a my Vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat.

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách, na vývěskách, na našem kontaktním telefonním čísle: 517 343 627.

Děkujeme za pochopení.
26|02
2020

Doporučení MZČR - "Příloha Co dělat - Coronavir"

Vážení pacienti - cestovatelé,
níže naleznete informaci, jak postupovat po návratu z rizikové oblasti (centrální Čína, ale nyní již i určité oblasti Itálie). Toto doporučení vydalo Ministerstvo zdravotnictví, přetiskuji je celé tak , jak je lze naleznout na stránkách MZČR:
www.mzcr.cz/../

Především upozorňuji na to, že po návratu z rizikové oblasti do 14 dnů nechoďte osobně do ordinace praktického lékaře, a vše řešte výhradně telefonicky. My Vám poskytneme pomoc při organizaci dalšího postupu, doporučíme, kam se eventuálně obrátit a jak dále postupovat. Tato opatření slouží k zabránění dalšímu šíření infekce. Při telefonátu sdělte sestře, že jste se vrátil/a z rizikové oblasti a potřebujete poradu, budete předán/a lékaři bezodkladně.
Děkujeme za zodpovědný přístup, který pomáhá chránit ostatní před možnou nákazou.

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění
Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
Váš všeobecný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace) či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku, kašel nebo dušnost:
Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.
Jméno : Eva Gottvaldová (hlavní hygienik).
06|02
2020

Objednávací systém

V případě, že se v rámci objednávkového systému objednáváte i na očkování, je nezbytně nutné telefonicky toto nahlásit sestře, aby prověřila dostupnost vakcíny a v předstihu ji mohla objednat.
28|01
2020

Telefonické hovory

Vážení pacienti, během ordinačních hodin se lékař plně věnuje ošetřování pacientů a telefonické hovory ho v této práci velmi ruší. Proto prosím sdělte svůj požadavek na telefonickou konzultaci sestře, která ho lékaři předá. Následně po skončení ordinačních hodin, resp. po skončení ošetřování pacientů, budete lékařem telefonicky kontaktováni. Děkujeme za pochopení.
Načíst další novinky